LAG SredetsМanagement Bodies

Списък на членовете на Колективния върховен орган  на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” Списък на членовете на Контролния съвет на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”

Повече

Statute

Устав на сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” за осъществяване на общественополезна дейност    

Повече

Team

Team Association "MIG Sredets" Dimo Ivanov Naydenov - Chairman of the Board Rossanka Georgieva lapovo - Coordinator Stand Todorova Ivanova - Coordinator Todorka Ivanova Kancheva - Accountant

Повече