СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ „ ПРИКЛЮЧИ ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ (2012-2015 г.)

СНЦ „ МИГ Средец „ на 30.09. 2015 г. приключи   успешно  прилагането  на СМР  за периода (2012-2015 г.)  съгласно сключения тристранен договор: РД50-83/13.06.2012 г. за предоставяне на финансова помощ по мярка 41"Прилагане на стратегия за местно развитие" и по мярка 431-1 "Управление на местни инициативни групи,придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегията за месно развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепен от  Евройпеския земеделски фонд.

През периода за изпълнение на СМР са подадени 49 проектни предложения, 41 договорирани проекта и 35 изпълнени.