„Фестивал на местните храни и обичаи“.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец“ на  25.09.2021 г.в гр. Средец   проведе „Фестивал на  местните храни и  обичаи“.           

На фестивала бе представена информация за подхода ВОМР, дейността на Местната инициативна група и  изпълнението на СВОМР към момента.

          В открит офис, екипът на МИГ предостави на участниците във фестивала и  посетителите преиздадената в рамките на фестивала книга, „Традиционна странджанска кухня“ и рекламни и информационни материали, популяризиращи СВОМР и изпълнението и.

            С провеждането на фестивала се допринесе за запазване на духовния и културен живот на територията и осъществяване на приемствеността  между поколенията.

            Фестивалът се проведе в две направления: представяне на народни обичаи, типични за района и изложение на традиционни странджански ястия  по рецепти на   предците.

Народните обичаи се представиха  от:

 • Фолклорна група към Детска градина“Снежанка“ гр. Средец;
 • Фолклорна група към Детска градина“Барборино“ гр. Средец;
 • Група за автентичен фолклор „Тронки“ с. Момина църква;
 • Фолклорна група  към НЧ с. Светлина;
 • Певческа група „Факийски бялки“ към пенсионерски клуб „Здравец“, с. Факия;
 • Фолклорна група към Тракийско сдружение „Лазо Лазов“,гр. Средец.

 

            За доброто настроение на   фестивала допринесе и изпълнението на обредни народни  песни от певицата Станка Тонева от с. Бистрец.

            Радостно е, че най-малките участници във фестивала са деца от ДГ „Снежанка“,които представиха обичая“Лазаруване“ и деца от ДГ „Барборино“, които представиха „Гергьовски закачки“.Участието на малките участници във фестивала  е основание да вярваме, че  духът на Странджа, обичаите и традициите ще се съхранят във времето.

            В изложението  на местни ястия взеха  участие представители на читалища, пенсионерски клубове, тракийското дружество.За всеки участник бе осигурена шатра за представяне на приготвените от сръчните ръце на странджанката ястия с неповторим аромат и вкус, отразяващи  традиционния поминък  и цялостния начин на живот.

            Участници в изложението бяха:

 • Група за автентичен фолклор „Тронки“ с. Момина църква;
 • Тракийско дружество“Лазо Лазов“ гр. Средец;
 • Певческа група „Факийски бялки“ към пенсионерски клуб „Здравец“, с. Факия;
 • Народно читалище „Иван Вазов-1913“ с. Светлина;
 • Пенсионерски клуб“Странджа“ гр. Средец;
 • Народно читалище „Просвета 1986“ с. Дюлево;
 • Народно читалище“ Христо Ботев 1934“ и пенсионерски клуб „Здравец“ с. Бистрец;
 • Пенсионерски клуб “Златна възраст“ ,с.Дебелт;
 • Народно читалище „Изгрев-1930“ с. Драчево;
 • Народно читалище „Елин Пелин-1927“ с. Зорница.

 

            Фестивалът завърши с дегустация на  представените ястия, която даде възможност на посетители и гости да се докоснат до вкусотийте на специфичната странджанска кухня.

Благодарим на  всички участници, представили обичаите!

Благодарим на участниците в изложението на местни храни и участниците в приготвянето на ястията!

Водещ на  фестивала бе Десислава Стефанова.

Снимки  от фестивала са качени на сайта на „МИГ Средец“, секция „Галерия“.

 

 

Екип на „МИГ Средец“