Покана фестивално събитие

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“ КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ  ДА ПРИСЪСТВАТ НА ФЕСТИВАЛНО СЪБИТИЕ - ПАНАИР НА ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ, ЗАНАЯТИ, ГОЗБИ, ПРОДУКТИ, КУЛТУРА И БИТ, АВТЕНТИЧНИ ЗА РЕГИОНА НА " МИГ СРЕДЕЦ"  ПОД НАСЛОВ „ВСИЧКИ ПОД ЕДИН ПОКРИВ“ , КОЕТО  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЕНТЪРА НА ГР. СРЕДЕЦ – ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ НА 28.05.2022 Г. ПРИ СЛЕДНАТА

ПРОГРАМА :

час

дейност

място

I част

2.

13:30 – 14:30

Изложение на местни продукти

пл. България

3.

14:30 – 15:30

Дегустация на местни продукти

пл. България

4.

13:30 – 15:30

Изложба на картини и приложно изкуство от местни художници и творци

пл. България

IІ  част

 

17: 00 - 17:30

Откриване  на фестивала и презентация на проекта

пл. България

5.

17:30 – 19:00

Изложение на ястия, специфични за района от населени места от територията на „МИГ Средец“

пл. България

6.

19:00 – 20:00

Дегустация на ястия, специфични за района от населени места от територията на „МИГ Средец“

пл. България

7.

17:30 – 19:30

Демонстрация на занаяти  и кулинария

пл. България

9.

17:30- 18:30

Забавление за най-малките с аниматори на открито 

пл. България

10.

18:30- 19:30

Представяне на народни обичаи типични за региона

пл. България

11.

19:30 – 20:30

Музикална програма

пл. България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестивалното събитие се организира и провежда в изпълнение  на  Административен договор  № РД 50-78/11.05.2021 г., проект № BG06RDNP001-19.355-0008“ „Умни територии – всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“,  по процедура за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.355  за подбор на проекти за Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на Местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от  ПРСР 2014-2020 г.

 

гр. Средец 8300, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет. 2

e-mail: lider_sredets@abv.bg

тел. +359882881358, +359882881359

електронен адрес: www.mig-sredets.eu

www.smart-ruralbrand.eu