НовиниПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ СНЦ "МИГ СРЕДЕЦ"

СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  заинтересованите  страни да вземат  участие в еднодневно обучение на тема: „Управление на конфликти и кризисни ситуации“. Обученито  ще се проведе на дата: 30.09.2022 г., с начален час  1000 ч. Място за провеждане: в гр. Средец, Зала на бивш  Военен клуб(ДНА), ул. „Димитър  Благоев“ №16,  лектор: ...

Повече

Покана

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” в състав:                              Димо Иванов Найденов, представител на "“Д ЕНД Д ГРУП"ЕООД; Иван  Петков Жабов, представител на "Община Средец"; Костадин Кирязов Костадинов, представител на  ЗКПУ „Дюлево“ ; Петър Димитров Гайдов- ...

Повече

Покана за участие на местната общност в информационните събития през месец юни 2022 г, организирани от МИГ СРЕДЕЦ“

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  ГОСПОДА,                       СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”  кани  местната общност на информационни срещи за възможностите за кандидатстване, представяне и разяснение на насоките за   кандидатстване  по  мерките с отворени приеми: Подмярка 6.4, процедура №BG06RDNP001-19.624„МИГ СРЕДЕЦ ...

Повече

Покана фестивално събитие

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“ КАНИ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ  ДА ПРИСЪСТВАТ НА ФЕСТИВАЛНО СЪБИТИЕ - ПАНАИР НА ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ, ЗАНАЯТИ, ГОЗБИ, ПРОДУКТИ, КУЛТУРА И БИТ, АВТЕНТИЧНИ ЗА РЕГИОНА НА " МИГ СРЕДЕЦ"  ПОД НАСЛОВ „ВСИЧКИ ПОД ЕДИН ПОКРИВ“ , КОЕТО  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЕНТЪРА НА ГР. СРЕДЕЦ ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец - подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6.4 Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за ...

Повече

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни

СНЦ „МИГ Средец“, обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.584 „МИГ Средец -  подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги  и обновяване на селата в селските райони” по Програмата ...

Повече

Публикуван е в ИСУН 2020 Проект за Насоки за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони2014-2020г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/63101a50-e673-48bc-97e5-6b96b4573e17 за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по ...

Повече

Публикуван е в ИСУН 2020 Проект на насоки за кандидатстване по мярка 7.2 от Стратегия за ВОМР на „МИГ Средец“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/ 29.11.2016 г., „МИГ СРЕДЕЦ“  публикува в ИСУН 2020 на електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/b11fa258-26a8-4494-a33c-8677ec674107  за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по ...

Повече

„Фестивал на местните храни и обичаи“.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Средец“ на  25.09.2021 г.в гр. Средец   проведе „Фестивал на  местните храни и  обичаи“.            На фестивала бе представена информация за подхода ВОМР, дейността на Местната инициативна група и  изпълнението на СВОМР към момента.           В открит офис, ...

Повече

Покана за фестивал , организиран от " МИГ Средец" на 25.09.2021 г.

СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“ кани всички жители и гости на община Средец  да присъстват на „ФЕСТИВАЛ НА МЕСТНИ ХРАНИ И ОБИЧАИ“, който ще се проведе в центъра на гр. Средец – пл. „България“ на 25.09.2021 г. при следната ПРОГРАМА :

Повече